Thông tin công ty

  • Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Phong Đạt
  • Địa chỉ: 441B Bình Giã, Phường 9, TP. Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543.620.005 | Hotline: 0969 720 005
  • Email: noithatgophongdat@gmail.com
  • Website: noithatgophongdat.com

Xưởng sản xuất

  • Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Phong Đạt
  • Địa chỉ: 441B Bình Giã, Phường 9, TP. Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543.620.005 | Hotline: 0969 720 005
  • Email: noithatgophongdat@gmail.com
  • Website: noithatgophongdat.com

form liên hệ